Програми подвійних дипломів – співпраця Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ і електротехнічного факультету Білостоцької політехніки

11-19 вересня 2019 р. у рамках програми академічної мобільності, що фінансується Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща (NAWA), заступник директора ІЕЕСУ доц. Ю.В. Зачепа відвідав з робочим візитом Білостоцьку політехніку (м. Білосток, Польща).

 

Головною метою візиту було обговорення процедури та порядку запровадження програми подвійних дипломів для студентів нашого університету за освітнім ступенем магістр, що сприятиме поглибленню співпраці між ЗВО-партнерами, закладе основи довгострокового співробітництва як в питаннях підвищення якості надання освітніх послуг так і в питаннях виконання спільних науково-дослідних проектів, а також сприятиме уніфікації програм підготовки студентів і, відповідно, підвищить конкурентоспроможність випускників нашого університету на міжнародному ринку праці.

В рамках зустрічі були визначені спеціальності та освітні програми, за якими буде реалізовуватися програма. Встановлені процедура подачі документів (строки подання документів, анкета-заява, вступні іспити тощо) та критерії відбору студентів (потрібна базова освіта, рівень володіння іноземної мовою тощо). Обговорені процедури написання та проведення захисту магістерської роботи (обсяг, керівництво та оцінка).

Зараз триває робота щодо створення інтегрованих освітніх програм, в яких будуть зазначені дисципліни/курси, що відповідають один одному, і які вивчаються додатково для забезпечення оволодіння певними компетенціями, а також питання, що стосуються забезпечення якості підготовки. 

Завершальним етапом цієї роботи буде підписання договору про запровадження в КрНУ програм «подвійного диплому» чи «двох дипломів» за спеціальностями ІЕЕСУ.